• SLO4D
  • User
Pretekli dogodek

EUKN PolicyLab za Slovenijo

Drugi dogodki
Mar 2024 19 Tor
Hiša EU, Dunajska cesta 20. Ljubljana
  • Vabimo vas na mednarodni dogodek v organizaciji EUKN Policy Laba in Ministrstva za naravne vire in prostor, ki bo posvečen Strategiji Krožnega gospodarjenja s prostorom, ki je nastala v okviru našega projekta. Ponosni smo, da bomo lahko mednarodni javnosti predstavili odlične rezultate projekta in zadovoljni, da se na osnovi naše strategije odvijajo nadaljnje aktivnosti na področju krožnega gospodarjenja s prostorom.

    Vljudno vabljeni!

Namen dogodka je odpreti razpravo o pomenu in načinih zmanjševanja pozidave zemljišč in krožni oziroma ponovni rabi zemljišč za širšo zainteresirano javnost, vključno s slovenskimi in drugimi evropskimi strokovnjaki in deležniki. Pri tem izhajamo iz ugotovitve, da se številne države soočajo z enakimi vprašanji in ovirami ter se lahko prizmanjševanju rasti pozidave zemljišč učijo druga od druge. Projekt Krožno gospodarjenje s prostorom, ki ga v okviru programa Zeleni lokacijski okvir Slovenije (SLO4D) financirata Slovenski načrt za okrevanje in odpornost ter Podnebni sklad, podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjšanje rasti pozidanih zemljišč in spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč. Strateški načrt navaja več kot 20 konkretnih ukrepov za dosego cilja “ničelna neto rast pozidanih zemljišč do leta 2050”. Policy Lab bo služil kot platforma za predstavitev in zbiranje povratnih informacij o projektu Krožno gospodarjenje s prostorom, za raziskovanje najboljših praks in izzivov, s katerimi se srečujemo v Evropi, ter ozaveščanje o rabi zemljišč kot nujni prostorski in okoljski temi

ORGANIZATOR

    EUKN in Ministrstvo za naravne vire in prostor

Drugi dogodki